تعبير خواب دره به علاوه خواب درودگريجهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

تعبير خواب دره به علاوه خواب درودگري

داستان سکسی

تعبیر خواب - دره
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در دره اي شد، دليل كه در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بيند از دره بيرون آمد، از غم و اندوه رسته شود. ابراهيم كرماني گويد: دره در خواب، دليل بر حج اسلام كند.

 تعبیر خواب - درودگري
محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه در خواب درودگري مي كرد، دليل است مردم را نيكوخواه و مصلح است، ولكن صحبت او با مردمان به نفاق است و بعضي را نصيحت نكند و به طريقي معالجه خود را به ايشان نمايد، زيرا كه اصل چوب به خواب، نفاق است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تراشيدن و بريدن و راست كردن چوب تعليم نيكو است، لكن فعل نفاق با وي است. ابراهيم كرماني گويد: درودگر در خواب، مردي است كه مردمان را ادب و فرهنگ آموزد و مصلح كارهاي مردم است در راه دين و نفاق از ايشان زايل كند و چوب در خواب مرد مانند، كه از ايشان ...
فساد و نفاق است. و درودگر را كار راست كردن چيزها است، از اين سبب درودگر در خواب معلم است، كه كودكان جاهل و نادان را دانش و فرهنگ آموزد و راه دين نمايد.

داستان سکس


قلب بی کس

مشخصات

  • منبع: http://ghalbbikas.rozblog.com/post/1099
  • کلمات کلیدی: خواب ,نفاق ,است، ,گويد ,درودگر ,ايشان ,خواب درودگري ,راست كردن ,فرهنگ آموزد ,كرماني گويد ,ابراهيم كرماني
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید